Energipolicy

2010 invigdes Kungsbrohuset med den uttalade intentionen att bli världens mest energieffektiva kontorsbyggnad, det konkreta målet är att energiförbrukningen ska halveras jämfört med Boverkets regler. De okonventionella sätten att minska energiåtgången har blivit mycket uppmärksammade sedan huset färdigställdes. Man vill certifiera det färdiga huset efter tre olika normer, Green building, P-märkning och ett alldeles nytt system, utarbetat av KTH och Chalmers. Samtidigt erbjuds rådgivning i energi- och miljöfrågor för de hyresgäster som befinner sig i Kungsbrohuset, allt från avfallshantering till energisparfrågor. Inga nya innovationer har egentligen tillkommit utan man har satsat på att maximera tillgängliga tekniker för bästa resultat.Green Building certifiering

Unik isolering

Kungsbrohuset har unika lösningar för att isoleringen av huset ska vara så energieffektiv som möjligt. Man har anpassat allt under projekteringen för att uppnå detta mål, materialval, dimensionering av byggnaden, konstruktioner och detaljer har alla valts utifrån att energiförbrukningen ska kunna hållas på en så låg och effektiv nivå som möjligt. Fastigheten har en fasad helt av glas, vilket alltid är en energitjuv, men tack vare den unika konstruktionen av fasaden bidrar denna istället till att spara energi.

Den yttre fasaden är 100 % täckt av glas, och den inre, som sitter en bit innanför den yttre, är 60 % bestående av glas, vilket minskar värmeutsläppen på ett unikt sätt. Isolerande material bidrar till att temperaturen mellan fasaderna är cirka 5 grader varmare än innetemperaturen. På så sätt kan man minska energiförbrukningen som krävs för att värma upp fastigheten. En svensk uppfinning som via fiberoptik samlar upp solljus från taket och leder in den i de inre delarna av huset bidrar också till att öka energieffektiviteten och göra arbetsmiljön trivsammare.

Uppvärmning med kroppsvärme

Tack vare sitt läge, strax intill Stockholm Centralstation, har man en unik möjlighet att värma upp huset på energisnål väg. Kroppsvärmen, genererad från de tusentals resenärer som varje dag passerar igenom Stockholm Centralstation, används för att värma upp Kungsbrohuset och på detta vis minskar man energiåtgången för uppvärmning med 5-10 %. Ett så kallat ”tätt klimatskal” och ett effektivt ventilationssystem där man återvinner värmen bidrar även det till den låga energiförbrukningen.

Andra detaljer som bidrar till uppvärmningen är exempelvis de energieffektiva fönster som stänger ute värme på sommaren och minimerar energiförbrukningen för nedkylning samtidigt som dagsljuset som släpps in maximeras. För avkylningen används vatten från närbelägna Klara sjö. Både uppvärmning och nedkylning av huset är prognosstyrt. Genom detaljerade väderprognoser kan man därför bättre planera värmetillförsel och värmelagring och på så vis undvika överhettning.

Problem med luftfuktigheten

Trots intentionerna att bygga en toppmodern fastighet med en ytterst väl genomtänkt konstruktion så inkom under de första åren ett antal klagomål avseende Kungsbrohusets utförande. Ett flertal av medarbetarna på de företag som är inhysta i Kungsbrohuset har klagat på problem med luftfuktigheten, vilket har lett till huvudvärk och hudproblem för flera av hyresgästerna. Klimatanläggningen har heller inte fungerat optimalt vilket lett till stora temperaturskillnader i fastigheten.

En annan faktor som det inkommit kritik för är en viss trängsel som har bidragit till en högre ljudnivå än vad hyresgästerna tidigt varit vana vid. Från ägaren Jernhusen påpekas att de nya lokalerna är välisolerade och tysta, men att det är det svårt att undvika visst oljud, man pekar också på att detta är problem som beror på att huset är en nybyggnation och att problemen kommer att åtgärdas efterhand som de upptäcks och utreds.