Jernhusen

Jernhusen AB är ett statligt företag som äger eller förvaltar olika typer av byggnader och fastigheter som på något sätt eller vis har ett band till det svenska järnvägsnätet. Närmare bestämt har svenska staten givit Jernhusen uppdraget att medverka till att alla stationer och verkstäder fungerar som de ska, samtidigt som de hela tiden utvecklas. Dessa ska även ställas till resenärers och övriga aktörers förfogande, detta på konkurrensneutrala villkor med tanke på att företaget är statligt ägt.

Företaget grundades i början av 2001 som ett resultat av bolagiseringen av Statens Järnvägar. I samband med detta köpte Jernhusen fastigheter för mer än 6 miljarder kronor, och i dagsläget äger de mer än 160 fastigheter runtom i landet. Marknadsvärdet för dessa fastigheter beräknas ligga kring 16,2 miljarder kronor.

Fastigheterna som Jernhusen äger

De fastigheter som ägs av Jernhusen är alltså sådana som har en relation till järnvägsnätet här i Sverige. Exempel på sådana typer av fastigheter är järnvägs- och tågstationer, terminaler, tågverkstäder och ett flertal andra. Bland Jernhusens allra mest välkända byggnader ingår Stockholms, Göteborgs och Malmös centralstationer. Tidigare ägde Jernhusen även Kungsbrohuset, en byggnad i Stockholm, med en mycket spännande energipolicy, som blivit utsedd till en av världens allra mest miljövänliga och energieffektiva byggnader. De sålde dock Kungsbrohuset till Folksam 2012.

Annan intressant kuriosa är att Jernhusen tillsammans med PEAB, Fabege, Solna stad och Svenska Fotbollförbundet tidigare bildade ett bolag de samtliga äger gemensamt. Detta bolag hade tidigare i uppgift att bygga den nya nationalarenan för fotboll. Denna arena står klar sedan flera år tillbaka, och går numera under namnet Friends Arena. Det gemensamma bolaget lever dock kvar, och har numera i uppgift att utveckla samt underhålla Friends Arena.

Jernhusen AB är med andra ord en stor aktör inom den svenska byggnadsindustrin. Företaget ligger bakom flera av landets mest kända byggnader, och äger som tidigare nämnt fastigheter till ett marknadsvärde kring 16,2 miljarder kronor.

Sammanlagt har Jernhusen AB cirka 200 anställda. Deras huvudkontor ligger på Västra Järnvägsgatan 23 i Stockholm, och de har även kontor på flera andra håll i landet. Dessa kontor är närmare bestämt åtta till antalet, med det sydligaste i Malmö och det mest norröver i Sundsvall. Dessutom har de stationer, depåer, terminaler, och liknande byggnader på flera andra orter. Jernhusen finns alltså mer eller mindre utspritt över hela landet.

De har dock vid ett flertal tillfällen sålt delar av sina fastigheter som ett sätt att få en extra inkomst. Detta rör sig bland annat om restaurangutrymmen och liknande i många av de järnvägsstationer de förfogar över.