Strategisk Arkitektur

Strategisk Arkitektur är en svensk arkitektbyrå som är baserad i Stockholm. Företaget grundades under 1991 och har sedan dess ritat innovativa byggnader och designer för ett flertal ändamål. Strategisk Arkitektur satsar inte bara på snygghet och design, utan även innovativa idéer som implementeras i arkitekturen. Företaget anser att det inte bara är viktigt att ha koll på nya trender inom branschen. Givetvis är det en viktig faktor, men Strategisk Arkitektur har ett arbetssätt som omfattas i olika stadier där aktörer samverkar med varandra internt för att komma fram till de bästa lösningarna. I och med detta har flera projekt blivit succéer såväl inom offentlig sektor som inom verksamheter för bostäder och andra typer av projekt.

Strategisk Arkitektur har som tidigare nämnt huvudkontoret i Stockholm, och många utav projekten är verksamma inom Stockholms län. Det senaste tillskottet är NK som är ett populärt shoppingkomplex i centrala Stockholm. Här går det att hitta exklusiva märken i både skor, kläder och väskor samt kosmetika. Strategisk Arkitektur har även skapat bostäder i flera områden runtomkring Stockholm, bland annat i Sundbyberg, Södertälje, Kista och Solna. Orter utanför Stockholm som också har unika byggnader som tagits fram av Strategisk Arkitektur är exempelvis Eskilstuna, Umeå och Norrköping.

Företaget bidrar till en innovativ fastighetsutveckling samt stadsutveckling. En byggnad som är välkänd för både sin design och sina miljö- och smarta funktioner är Kungsbrohuset, som är en kontorsbyggnad. Här håller flera olika företag till, bland annat inom mediebranschen men också restauranger och mycket annat.

Specialister inom fem arbetsområden

Strategisk Arkitektur är verksamma och specialiserade inom fem specifika arbetsområden. Dessa är handel, fastighetsutveckling, lokalanpassning, stadsutveckling samt bostäder. Företaget har expertis och mycket erfarenhet inom dessa typer av områden, vilket gör att de är en föregångare inom arkitekturbranschen. Strategisk Arkitektur har stor erfarenhet när det kommer till såväl fastighetsutveckling som de andra områdena som nämndes ovan. Fastighetsutveckling innebär att fastigheten ska nå sin fulla potential och optimera dragningskraft. Strategisk Arkitektur som rådgivare har inte enbart full fokus på självaste byggnaden, utan de erbjuder förstås mer än så. Bland annat genom att hjälpa till att koppla samman kund, hyresgäst och entreprenör med grannar, allmänheten och staden överlag. Att ha en visuell konsensus med samtliga som är inblandande är faktiskt en mycket avgörande roll i fastighetsutvecklingsprocessen.