Fackförbundens ilska på Schibstedt har lagt sig

fackforbundens-ilska-pa-schibstedt-har-lagt-sig

I slutet av 2014 bestämde sig Schibstedt, Kungsbrohusets absolut största hyresgäst, för att det behövde göras nedskärningar i personalstyrkan. Anledningen var besparingar på 40 miljoner kronor och mellan 30-40 personer varslades om uppsägning. Bland de anställda på bland annat Svenska Dagbladet och Aftonbladet var delar av personalen fast anställda medan andra delar var anställda via bemanningsföretag. I samband med uppsägningarna har Schibstedt fått skarp kritik från såväl fackförbund som från interna fackklubbar hos de stora tidningarna. Detta då företaget valt att erbjuda de fast anställda avgångsvederlag medan de som varit anställda hos bemanningsföretag har fått nöja sig med sin återstående lön. Orättvisan är korrekt enligt de lagar och regler som finns, men det kan absolut ses som ett tveksamt agerande från Schibsteds sida. Agerandet innebär att man indirekt sätter anställda via bemanningsföretag i en annan kategori än de direkt anställda.

LAS gäller även för bemanningsanställda

I slutändan blev det så, trots omfattande kritik, att bemanningsanställda på Aftonbladet och Svenska Dagbladet fick lämna utan avgångsvederlag. Schibstedt hade hoppats att majoriteten av de som varslats om uppsägning skulle gå frivilligt och inte vända sig till LAS – Lagen om anställningsskydd. Problemet för bemanningsanställda är att de i många fall hoppar runt bland olika företag. I detta fall hade en del av de bemanningsanställda hoppat runt bland företag inom Schibstedkoncernen. Då LAS tillämplighet beror på anställningstid påverkade detta mångas förutsättningar när det kom till just avgångsvederlag och villkor vid uppsägningen.

Fackförbund för anställda hos bemanningsföretag

Är du anställd via ett bemanningsföretag så kan det vara svårt att veta hur du ska ställa dig när det kommer till fackligt medlemskap. Fackförbund är till för att gynna arbetstagare genom förhandlingar om lönevillkor, arbetsmiljö, semesterersättning och allt annat som rör förhållanden kring anställningen. Är du anställd via ett bemanningsföretag omfattas du oftast av det så kallade bemanningsavtalet. Bemanningsavtalet kan närmast liknas vid ett kollektivavtal för bemanningsanställda. Genom att ingå detta avtal ska du beviljas samma rättigheter som de som är direkt anställda av företaget du jobbar åt.

När du jämför och väljer fackförbund ska du välja ett fackförbund som representerar din huvudsakliga sysselsättning. Genom att välja ett fackförbund som har medlemmar som arbetar inom samma eller liknande områden som dig blir er gemensamma röst starkare. Det innebär även att du får ett fackförbund som delar kunskap inom ditt område och på så vis lättare kan påverka aktuella frågor.